Encontro empresarial

Do mesmo xeito que as Xornadas Técnicas, o Encontro empresarial comezou como unha actividade complementaria dentro da feira Expomar no ano 2000, reunindo as entidades representativas da frota galega e as asociacións cúpulas nacionais.

No ano anterior participaron no XIX Encontro Empresarial ás seguintes entidades: ARMADORES DE BURELA, S.A. - ABSA, ARPESCO, ARPESCO, ARPEGA, ASOCIACIÓN DE PALANGREROS GUARDESES, ASOCIACIÓN DE ARMADORES DE MARIN, ASOCIACIÓN DE ARMADORES DE ARRASTRE DE RIBEIRA, AVOCANO, CEPESCA - CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PESCA COOPERATIVA DE ARMADORES DE PESCA DE VIGO, CONFRAFÍA DE PESCADORES SAN JUAN BAUTISTA DE BURELA, ESPADEROS DEL ATLÁNTICO, S.A., FEDERACIÓN PROVINCIAL DE CONFRARÍAS DE LUGO, FREMSS, LONJA DE LA CORUÑA, ORGANIZACIÓN DE BUQUES ARRASTREROS DE A CORUÑA, O BARCO, ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DE PESCA DE ALTURA DE ONDÁRROA, ORPAGU - ORGANIZACION DE PRODUCTORES PALANGREROS GUARDESES, ORPAL - ORGANIZACION DE PALANGREIROS DE RIBEIRA, ORGANIZACION DE PRODUCTORES PESQUEROS DE LUGO - O.P.P. 07, PESCAGALICIA, PUERTO DE CELEIRO, S.A., SOCIEDAD COOPERATIVA DEL MAR STA EUGENIA DE RIVEIRA.

Grazas á transcendencia das decisións que aquí se toman, a cita mantén a súa periodicidade anual á marxe da feira bienal, converténdose nun encontro obrigado dos profesionais do sector pesqueiro a nivel nacional.

O 19º Encontro Empresarial reuniu na mañá do 4 de maio de 2018 a representantes de 19 organizacións nacionais e autonómicas, que debatiron e concretaron as súas principais preocupacións nun documento final que agruparon en cinco grandes temas: o ámbito social na pesca, a execución da Política Pesqueira Común, a necesidade de potenciar o consumo de peixe salvaxe, a cooperación entre ciencia e sector, e a necesaria optimización no aproveitamento dos fondos públicos para a pesca.

Tra-lo Encontro fixéronse públicas as seguintes conclusións sobre estes temas: