FUNDACIÓN EXPOMAR

Coa súa aposta por estes 3 eventos: xornadas, encontro e feira monográfica; a Fundación Expomar segue consolidándose como un claro referente para o sector, contribuíndo ao desenvolvemento do sector pesqueiro e exercendo como auténtico foro de debate onde sempre se abordan as principais problemáticas que lle afectan e as novas oportunidades para o seu crecemento.
Desde a Fundación Expomar agradecemos de antemán a confianza dos expositores e visitantes que acudirán á Feira 2019, ás Xornadas Técnicas e ao Encontro Empresarial; así como o apoio de institucións e empresas que coa súa colaboración fan posible unha nova edición de EXPOMAR. Agardámovos en Burela en maio de 2019.

Comité executivo

D. Alfredo Llano García. Presidente de la Fundación Expomar y Alcalde-Presidente Excmo. Concello de Burela
D. Ramiro Fernández Rey. Concello de Burela
D. José Díaz García. Secretario de la Fundación Expomar y concejal del mar del Concello de Burela
D. Pablo Fernández Asensio. Consellería do Mar da Xunta de Galicia
D. José Ángel Iglesias Durán. Capitanía Marítima Provincial de Lugo
D. José Basilio Otero Rodríguez. Cofradía de Pescadores de Burela. Federación Provincial de Cofrarías Lugo
D. Aberlardo Basanta Fra. Armadores de Burela S.A.
D. Miguel Neira Pérez. Armadores de Burela S.A.
Dª. Concepción Blanco Fanego. Pescados Rubén, S.L.
D. Sergio López García. O.P.P. 07 - Lugo
D. José Manuel Fernández Beltrán. O.P.P. 07 - Lugo
D. Raul Canoura Salgueiro. O.P.P. 07 - Lugo
D. José Manuel González López - Brais -. Gerente da Fundación Expomar

Padroado

O Padroado é un órgano de goberno da Fundación e está constituído por oito integrantes que proveñen das entidades fundadoras:
Concello de Burela
Armadores de Burela S.A.(A.B.S.A)
Confraría de Pescadores "San Juan Bautista" de Burela
Astilleros Armón Burela, S.A., Confederación de Empresarios de Lugo (C.E.L.)
Pescados Ruben S.L.
Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da provincia de Lugo.

Comité asesor

Órgano de carácter consultivo e formado polos representantes de seis entidades de carácter supramunicipal:
Capitanía Marítima Provincial de Lugo
Consellería do Mar da Xunta de Galicia
Consellería de Economía e Industria da Xunta de Galicia
Mando de Acción Marítima de Ferrol de la Armada Española
Guardia Civil
Portos de Galicia